kruk55

22 teksty – auto­rem jest kruk55.

* * *

Dziew­czy­ny, dziś się ośmielam
I do kwiaciar­ni za­bieram,
Gdzie pośród barw, pośród wo­ni
Śmiało mdlej­cie na mej dłoni.

http://s2.flog.pl/media/foto/4438867_dzien-kobiet--8-marca.jpg*** Życzenia

Ja – wier­szok­le­ta – u Twych stóp kładę
Wy­pole­rowaną wodospadem,
Wyjętą z wier­sza, szczęśliwą gwiazdę.

A [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 17 fiszek • 8 marca 2013, 00:20

Powiedz...

A jeśli Ciebie już odnajdę
Dry­fując marze­niem w przestworzach,
Szu­kając w deszczu krop­li każdej,
To... rękę mi podasz?

Z uśmie­chem do Ciebie podejdę
Na naszych niebo­tycznych drogach.
Nie widziałaś mnie nig­dy pier­wej,
To... jak mnie rozpoznasz?

Gdy zam­knę w ra­mionach me szczęście
I uj­rzę siebie w Twoich oczach,
jeśli tęcza, nad na­mi będzie
To... mogę Cię kochać?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 marca 2013, 22:33

*Poemat na cztery ręce... jak gra na fortepianie... *

Już wiem co mam na końcu języ­ka...
Odkładam dziś, na po­tem, to słowo.
Le­piej niech te­raz, warg mych do­tyka,
Aż doj­rze­je, nim tra­fi do ko­goś.

Ja­kie to słowo na końcu języ­ka
Drży [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 marca 2013, 22:44

*Blondwłosa*

Niech na nią popatrzę...
Z dwo­ma je­ziora­mi w oczach,
Usiadła – obok na ławce,
Prześliczna Blondwłosa.

Choć jes­tem nieśmiały
Spoj­rzałem na nią z ukosa.
Już od ziemi oderwany
Wciąż bu­jam w obłokach. 

fraszka
zebrała 12 fiszek • 5 marca 2013, 22:26

ciemność

Wzrok, jakże zdumiony
Od­czy­tał zgon świeczki.
Mrok nieprzenikniony
Do­tykiem już pieści.

Chłód prze­niknął serce.
O iro­nio losu,
Bra­tać się... rad wielce
Z ot­chłanią kosmosu.

Nie­wzruszo­ne głazy
Wy­mową milczenia.
Myśli brną bez skazy,
Bez ograniczenia.

W bez­mia­rze przestrzeni
Tkwię tu sam, na wieki.
Wciąż czuję puls ziemi
Choć zam­knę powieki.

Pogrążony w ciszę,
W tęskno­ty moc wierzę,
Że jeszcze usłyszę
Echo słów w eterze. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 4 marca 2013, 22:04

'śmierć wierszoklety'
wy­padło pióro z ręki
i ko­niec męki 

haiku
zebrał 9 fiszek • 3 marca 2013, 21:42

W taką noc... sobotnią bądź mi bardzo psotną.

Przyszła do mnie bosa
ub­ra­na jedynie
w dym od papierosa.
Kocham ją intymnie. 

erotyk
zebrał 22 fiszki • 2 marca 2013, 19:54

nasze cienie

Poz­wo­lisz, aby twój cień
z moim cieniem spot­kał się...?
Na wieczór umówmy ich,
naj­le­piej od ra­zu - dziś.

Bądźmy wyrozumiali,
gdy obok będą stali
i gdy będą nieśmiali. 

fraszka
zebrała 17 fiszek • 1 marca 2013, 21:58

tak...

Mam chęć tobie
łasić się do nóg
słowami.

W każdej dobie
twój przek­raczać próg
stopami.

Szep­tem powiem
znoszę ciężar słów
latami.

Niech się dowiem
czy ta miłość już
za nami? 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 lutego 2013, 22:56

retoryczne pytanie

Jest ty­le piękna na ziemi,
Tuż obok nas, całkiem blis­ko.
Cza­sem dos­trzec nie umiemy
Lub niena­widzi­my wszys­tko.

No, da­lej... otwórzmy oczy
I słuchaj­my głosu ser­ca.
Śnij­my o tym ra­ju w no­cy,
W dzień, nau­czmy się go czer­pać.

Ser­ce każde­go człowieka
Skar­by no­si niep­rzeb­ra­ne.
Dob­rych uczuć płynie rze­ka,
Tyl­ko gdzie są skierowane? 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 lutego 2013, 00:28

kruk55

kruk55

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 stycznia 2018, 21:50kruk55 sko­men­to­wał tek­st nag(ość)